22 June 2010

baik buruk peranan hati dalam islam

Hati merupakan asas yang sangat penting dan tersembunyi dalam diri

setiap insan. la memainkan peranan yang sangat bermakna dalam kehidupan

seharian. Rasulullah s.a.w. menyatakan soal hati seperti berikut:

‘Ketahuilah kamu di dalam badan manusia terdapat segumpal darah. Apabila baik

maka baiklah keseluruhan segala perbuatannya dan apabila buruk maka buruklah

keseluruhan tingkah lakunya. Ketahuilah kamu bahawa ia adalah hati’

Berdasarkan hadis di atas bahawa kebaikan manusia atau keburukannya

datang dari hati, kerana hati adalah pengarah bagi pancaindera yang lahir. Jika

hatinya baik maka baiklah segala perbuatannya serta rasa senang setiap rakan

taulan mendekatinya dalam pergaulan. Andai hatinya buruk dan busuk, maka

segala perbuatannya akan jahat dan keji, sentiasa cenderung ke arah maksiat

mengikut kehendak hati dan hawa nafsu, dan pernikirannya ketika itu pula akan

kalah dan sentiasa diketepikan. Oleh itu, hati adalah raja bagi seluruh anggota,

manakala anggota-anggotanya yang lain adalah tentera. Anggota-anggota ini

sering melakukan sesuatu mengikut kehendak hati. Andai baik hati maka

baiklah dalam pergaulan. Andai sebaliknya, maka kawan dan rakan seringl kali

menjadi mangsa. Dalam masalah ini Allah s.w.t sentiasa mengingatkan kepada

hamba Nya melalui firman Nya dalam al Quran, surah al Syu'ara' 26, ayat 88-89

yang berbunyi:

‘Di hari yang tidak ada manfaat sama ada harta benda begitu juga anak-anak

melainkan sesiapa yang menghadap Allah dengan hati yang suci murni (iaitu

penuh keikhlasan) kerana Allah semata-mata.’

Hati yang amat dihargai di sisi Allah ialah hati yang suci bersih dari

sebarang maksiat, syubhah, hasad dengki dan seterusnya perkara perkara yang

makruh atau yang dibenci oleh Allah. Sebab itu Rasulullah s.a.w sentiasa berdoa

kepada Allah dengan sabdanya:

‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon darimu hati yang suci bersih

Yang Tulus & Ikhlas :

No comments:

kumpulan feelhoney-sekadar lelaki biasa

hayati lirik ini

mengemis kasih-raihan (hayati bersama)